การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน

13/01/2011 by: admin

          เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเดียวกัน ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่เอกสารหน้านั้นมีความยาวของข้อมูลมาก มีจำนวนบรรทัดในหน้านั้นมากเกินไป จึงต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล ซึ่งก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลได้นั้น จะต้องกำหนดชื่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในหน้านั้นเสียก่อนเพื่อความสะดวกในการใช้คำสั่งเชื่อมโยง จากนั้นจึงจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

คำสั่ง <A NAME> เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดชื่อส่วนต่างๆ ที่อยู่ในหน้าเอกสารที่ต้องการทำการเชื่อมโยง เพื่อความสะดวกในการใช้คำสั่งเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสาร

รูปแบบคำสั่ง  <A NAME=Lable>……… ข้อความ ………… </A>
โดยที่
    Lable   คือ ชื่อของข้อมูลในตำแหน่งของเอกสารที่ต้องการกำหนด จะให้ทราบว่าต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งใด ชื่อที่กำหนดในแต่ละส่วนนั้น จะต้องไม่ซ้ำกันกับข้อมูลในส่วนอื่น
              /A   คือ  คำสั่งปิดคำสั่ง A

คำสั่ง <A HREF>  เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงไปหา โดยการใส่ Lable ของข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง และใส่ข้อความที่แสดงให้ทราบว่าได้เชื่อมโยงไปยังส่วนใดของหน้าเอกสาร

รูปแบบคำสั่ง  <A HREF=#Lable> …………. ข้อมความ ……….</A>
โดยที่
      Lable   คือ ชื่อของตำแหน่งข้อมูลในเอกสารที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการ โดยในการกำหนดชื่อตำแหน่งที่ต้องการจะเชื่อมโยงจะต้องมีเครื่องหมาย # เพื่อที่จะทำให้ทราบว่าเป็นการเชื่อมโยงในเอกสารหน้าเดียวกัน
                 /A   คือ  คำสั่งปิดคำสั่ง A

ตัวอย่าง

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> การเชื่อมโยงภายในเอกสารหน้าเดียวกัน </TITLE>
  </HEAD>
<BODY>
 <A NAME=Menu>
   <CENTER> ตัวอย่างการเชื่อมโยงเอกสารในหน้าเดียวกัน </CENTER><BR>
    <H3> สารบัญหาร </H3>
 <A HREF=#Food1> อาหารเมนูปลา </A><BR>
 <A HREF=#Food2> อาหารเมนูเต้าหู้ </A><BR>
 <HR WIDTH=80% ALIGN=Left>
 <A NAME=Food1>
  <B>อาหารเมนูปลา</B><BR>
                 ปลาเก๋าราดพลิก<BR>
                 ปลาช่อนอบไวน์<BR>
                 ปลาดุกฟู<BR>
                 ปลาอินทรีทอด<BR>
                 ต้มปลาดก<BR>
                 ปลาดุกอย่างเกลือ<BR>
                 ต้มปลาทูสด<BR>
                 แกงไตปลา<BR>
                 ปลาดุกผัดฉ่า<BR>
                 ปลาทับทิมนึ่งมะนาว<BR>
                 ฉู่ฉี่ปลาดุก<BR>
 <A NAME=Food2>
  <B> อาหารเมนูเต้าหู้ </B><BR>
                 เต้าหู้อบหม้อดิน<BR>
                 แกงจืดฟองเต้าหู้<BR>
                 เต้าหู้ผัดขี้เมา<BR>
 <A HREF=Menu>กลับ</A>
</BODY>
</HTML>

Leave a Reply