เลเยอร์ (Layers)

02/02/2012 by: admin

การตัดต่อภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไปบนหน้าผลงานเดียวกัน จะต้องอาศัยการซ้อนภาพเป็นชั้นๆ
เรียกว่า เลเยอร์ (Layers) ซึ่งหากเปรียบเทียบจะคล้ายกับการซ้อนแผ่นใสที่มีภาพแตกต่างกัน
หลายๆแผ่น แต่เมื่อเรามองจะเห็นเป็นภาพเดียวกัน ซึ่งหากเราต้องการให้สิ่งใดอยู่ข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เราก็ทำการเรียงแผ่นใสเหล่านั้นสลับไปมาตามที่ต้องการได้

ซึ่งในการใช้งานเลเยอร์นั้น สามารถทำได้โดย
เลือกเมนู Windows –> Layers จะปรากฎหน้าจอพาเล็ตเลเยอร์ขึ้นมา

พิจารณาจากรูปตัวอย่าง จะประกอบด้วย 2 เลเยอร์ คือ ภาพผู้หญิงด้านหลัง
และภาพแมวด้านหน้า

แต่ละเลเยอร์จะเป็นอิสระต่อกัน ทำให้สามารถแยกส่วนการทำงานได้ โดยจะไม่มีผลกระทบกับเลเยอร์อื่นๆ ในการเรียงลำดับของเลเยอร์นั้น เลเยอร์ที่อยู่ด้านบน จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นด้านหน้าสุด เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นเป็นฉากหลัง

Filed under: Photoshop
ป้ายกำกับ:,

Leave a Reply